Kotle

VÝBĚR KOTLE

Když máte rodinný dům nebo větší objekt a chcete se opravdu ohřát, tak jednou stanete před volbou o koupi kotle. Zde je velký výběr mezi elektrickým vytápěním, plynovými kotly a kotly na tuhá paliva. Kotle na tuhá paliva mají pocitově úplně jiné teplo něž plynové a elektrické zdroje vytápění. Tyto zdroje se instalují v objektech, kde je kotelna s přístupem do kouřovodu. Plynové kotle musí zvolit uživatel, který má plynovou přípojku. Elektrické vytápění se většinou používá, když jsou nainstalovány v dostatečném množství solární konektory pro výrobu elektřiny. V dnešní době kotel ohřívá vodu v systému radiátorů, podlahového vytápění, teplou užitkovou vodu. Před výběrem kotle se musíte zamyslet a odpovědět na tyto otázky:

 1. JAK VELKÝ OBJEKT CHCI VYTÁPĚT?

 2. ROZLOŽENÍ OBJEKTU – NUDLE, ČTVEREC. KOLIK VODY MÁM V TOPNÉM SYSTÉMU A JAKÉ TEPELNÉ ZTRÁTY PŘEDPOKLÁDÁM PŘI DISTRIBUCI TEPLA POTRUBÍM, ZATEPLENÍM OBJEKTU.

 3. DOKÁŽE KOTEL NAAKUMULOVAT POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY - ZDA JE PODSTATNÁ SÍLA MATERIÁLU A VÁHA KOTLE, JEHO TEPELNÁ ÚČINNOST, KONSTRUKCE (KERAMIKA, TURBULÁTORY).

 4. ČÍM CHCI TOPIT PRIORITNĚ? VÝBĚR HOŘÁKU JE DŮLEŽITÝ PRO EKONOMIČNOST SPALOVÁNÍ PALIVA, A TO POCÍTÍTE KAŽDOU SEZONU NA VAŠÍ PENĚŽENCE. PROTO NE VŽDY JE ŠŤASTNÉ SE ROZHODNOUT PRO KOUPI UNIVERZÁLNÍHO HOŘÁKU.

 5. CO VŠECHNO CHCI KOTLEM VYTÁPĚT?

 6. CHCI CHODIT PŘIKLÁDAT KAŽDÝ DEN, NEBO JEDNOU ZA 3 DNY? ZDA SE ROZHODNETE PRO KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM, NEBO NA RUČNÍ PŘIKLÁDÁNÍ. CHCI KOTEL BEZ PŘÍKLÁDÁNÍ- PLÝNOVÝ, ELEKTRICKÝ.

 7. KOTEL NEZAPOJÍTE JENOM PŘIPOJENÍM DO ZPÁTEČKY A STOUPAČKY, ALE JE ZAPOTŘEBÍ ODBORNÉHO ZAPOJENÍ. JINAK VÁM KOTEL NEBUDE SPRÁVNĚ PRACOVAT A MOHOU VZNIKAT NÍZKOTEPLOTNÍ KOROZE, COŽ SE PODEPÍŠE NA ŽIVOTNOSTI KOTLE.

 8. BUDETE STAVĚT NOVOU KOTELNU, NEBO MĚNÍTE NEVYHOVUJÍCÍ TEPELNÝ ZDROJ TEPLA? ZDE JE DŮLEŽITÝ ROZMĚR KOTLE A KOTELNY, VSTUP DO KOMÍNU A JEHO VÝŠKA. KONSTRUKCE KOTLE A VZDÁLENOST ZÁSOBNÍKU ODE ZDI AŽ KE STROPU.

 9. BUDE MŮJ INSTALATÉR NEBO PRODEJCE SCHOPNÝ PORADIT S PROVOZEM KOTLE? BUDU SE MÍT KOHO ZEPTAT ZA ROK, KDYŽ S KOTLEM NEBUDU UMĚT? A CO KDYŽ BUDU MÍT PORUCHU?

 10. JE MNOU ZAKOUPENÝ KOTEL VYHOVUJÍCÍ ČESKÉ LEGISLATIVĚ? NEBUDU MUSET PŘI KONTROLE KUPOVAT NOVÝ KOTEL??

 11. MOHU NA KOTEL ČERPAT DOTACE??

LEGISLATIVA

Kotle, jako zdroj vytápění mají velký dopad na životní prostředí. Proto EU spolu s ČR apelují na výrobce kotlů, aby vyvíjeli konstrukce, které umožní menší znečišťovaní prostředí svými výpary. Kotle dle emisí jsou zařazené do 5. emisních tříd, kde 5. emisní třída je ta nejvyšší. Od roku 2018 se v České republice nemohou prodávat kotle 1, 2, a 3. emisní třídy. Na trh mohou být uváděné kotle pouze s Ecodesignem. 0d září 2024 se nesmí provozovat kotle, které nesplňuji aspoň 3. emisní třídu.

Od roku 2020 mají všichni výrobci povinnost se zaregistrovat u MŽP a zaregistrovat své odborně způsobilé osoby(OZO) pro uvádění kotlů do provozu. OZO mají za povinnost veškeré zprovozněné a zaregistrované kotle hlásit do integrovaného systému životního prostředí. Dbejte na to, aby měl instalatér k instalaci oprávnění od výrobce daného topného zdroje.  

Dbáme na to, aby jsme prodávali jenom certifikované produkty a zodpovídáme za záruční a pozáruční servis našich produktů v České republice.

NAŠE NABÍDKA KOTLŮ:

Máme v nabídce:

KOTLE NA RUČNÍ PŘÍKLÁDÁNÍ: na dřevouhlí

AUTOMATICKÉ KOTLE SE ZÁSOBNÍKEM:

Kotle na dřevo a pelety( kombinované)

Kotle na dřevní pelety, které umí spalovat pelety i horší kvality, díky speciálnímu patentovanému hořáku MULTIFLAME s mechanickým roštem, nebo hořák KIPY s rotační komorou.

Kotle na uhlí s otočnou nebo stálou retortou, ohništěm nebo se žlábkovým ohništěm.

Kotle na dřevní pelety a dřevo jsou zapsané v seznamu dotovaných výrobků. Máme zapsáno více něž 40 výrobků s kódy SVT.

DOTACE NA KOTLE

Když uvažujete o dotacích od státu, připadají v úvahu kotle na dřevní pelety nebo dřevo.

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Do roku 2021 se na nákup kotle uplatňovala KOTLÍKOVÁ DOTACE. Při koupi zplynovacího kotle na dřevo nebo peletového kotle dotace činí cca 100 000 Kč až 130 000 Kč. Tato částka je maximální a musí odpovídat 80% celkových nákladu za výměnu topného zdroje. 

Nově na KOTLÍKOVOU DOTACI dosáhnou pouze nízkopříjmové domácnosti nebo  domácnosti, kde žijí jen důchodci a invalidní důchodce 3. stupně. 

POMOC SE ZPRACOVÁNÍM A VÝBĚREM DOTACÍ POSKYTUJEME PRO VŠECHNY NAŠE ZÁKAZNÍKY.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Ostatní vlastníci rodinných nebo bytových domů a trvale obytných rekreačních objektů, mají nárok na dotaci v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotace se uplatňuje na výměnu kotlů, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu a lokálních topidel (krby, kamna, atd.) Podpora je na instalace od 1. 1. 2021, ve výši 50% z celkových nákladů a to maximálně 80 000 Kč až 100 000 Kč

NOVÁ ZELENÁ USPORÁM PODMÍNKY DOTACE

NEVÍTE SI RADY

Nestyďte se zeptat. Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše otázky, popřípadě Vám zašleme technika na zpoplatněnou konzultaci (poplatek je vratný při objednávce), který Vám pomůže s výběrem kotle pro Váš objekt dle Vašich představ. Máme v nabídce kotle pro malé domky i pro velké průmyslové objekty.

PROČ KOTLE TOPEKO 24?

 1. ZARUČUJEME POMĚR CENA X VÝKON
 2. PROVÁDÍME ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS
 3. JSME AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO
 4. PROVÁDÍME INSTALACE PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
 5. TELEFONNÍ PODPORA PRO UŽIVATELE V PROVOZU A NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK
 6. NEUSTÁLE PROVÁDÍME ŠKOLENÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ A PARTNERŮ
 7. PORADENSTVÍ A KONZULTACE OD PROFESIONÁLŮ.
 8. RYCHLÉ DODACÍ LHŮTY

MY VÁS PŘESVĚDČÍME, ŽE KVALITA NEMUSÍ BÝT DRAHÁ.

ZAKLADNÍ PARAMETRY K POROVNÁNÍ:

Na trhu je spousta výrobců, jak se v nich vyznat? Pro výběr kotle je zapotřebí vybrat kvalitní výrobek. Základem jsou parametry k porovnání:

 • Váha kotle, která odpovídá materiálu

 • Tepelná účinnost. Zde vyžadujte certifikát - ne vždy je na internetu deklarována správná tepelná účinnost.

 • Konstrukce kotle. U nové generace kotlů můžete vyměnit uhelný hořák za peletový a obráceně bez zásahu do instalace, konstrukce a ztráty certifikace.

 • Regulace kotle. Vždy zvažte, co všechno kotel bude ovládat. Některé kotle mají možnost nástavby, jiné nikoliv. Poraďte se s odborníkem.

Jak vybrat kotel na tuhá paliva?

Podkategorie

 • Plynové kotle

  Plynové kondenzační kotle 

  U plynových kotlů využívajících fenomén kondenzace dochází ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách vzniklých v důsledku spalování plynu. Jeho chlazení generuje dodatečnou energii přenášenou do instalace. Podmínkou pro vznik kondenzace je dostatečně nízká teplota na zpátečce z instalace.

   

  Typy kondenzačních plynových kotlů:

  1.    Typ s jednou funkcí: 

  • ústřední topení
  • možnost ohřevu užitkové vody ve spolupráci s přídavným zásobníkem teplé vody

  2.     Typ kombinovaný (průtokový)

  • ústřední topení
  • ohřev užitkové vody pomocí vestavěného deskového výměníku tepla

  Jednoduchá nebo duální funkce

  Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy kotlů je ten, že jednofunkční slouží k vytápění prostoru a dvoufunkční díky vestavěnému výměníku navíc připravuje teplou vodu. V bytech a malých domech, kde lze kotel instalovat v blízkosti kuchyně a koupelny (t.j. délka instalace TUV je krátká) a není příliš vysoká poptávka po TUV, se nejčastěji používají kombinované kotle. Ve větších domech, kde je více odběrných míst teplé vody, je však rozhodně lepší volbou instalace jednofunkčního zařízení se zásobníkem.

 • Kotle na uhlí

  Vyznačují se vysokou energetickou účinností a čistotou spalování paliva.

  • Různé typy hořáků a podavačů dle výrobců. Kotle, které jsou ovládané automaticky pomocí řídicí jednotky.

  • Čidla umístěná na příslušných místech snímají teplotu a předávají informace regulátoru, který je zpracovává.

  • Šetří palivo pomocí funkce udržovacího režimu, kdy kotel spaluje jen nezbytné množství paliva pro udržení žhavosti uhlí a předaní tepla další dávce paliva (takzvaný režim "spánku").

  • jednotka může obsahovat algoritmus PID

  • dodání vzduchu do ohniště pomocí ventilátoru řízeného regulátorem

  • možnost dokoupení dalších modulů, které rozšíří okruh ovládaní

  • Spalování hlavně černého uhlí, tzv. Eko-hrášek. Bez problému spaluje hnědé uhlí typu Ořech II.

  • 5 emisní třída + Ecodesign

  • Kapacita palivové nádrže vydrží 3-8 dnů v závislosti na potřebě tepla, venkovní teplotě, velikosti objektu, atd.

  • Hořák s retortou stálou nebo otočnou, nebo hořák TECHNIX žlábkový.

  • šnekový podavač

  • Automatizace umožňuje měnit výkon v modulaci pro vytápění objektu v zimě a ohřev teplé vody v létě.

  • vyžaduje pravidelné odstraňování popela a nakládání paliva do nádrže

  Kotle na uhlí s rotační retortou:

  SAS SOLID

  SAS EFEKT

  DUOKO U

  Kotle s pevnou retortou: 

  SAS SPARK

  SAS COMPAKT

  Kotle se žlábkovým hořákem TECHNIX:

  TOPEKO-T

  Kotle na ruční přikládání: 

  VARMO

  TOPEKO U

  FENIX

 • Kotle na pelety

  OBJEDNEJTE KOTEL VČAS 

  Uživatelé stále častěji hledají řešení, které může zajistit efektivní a nákladově rozumné metody produkce tepla. Jednou z možností a budoucího směru vytápění jsou technologicky pokročilé, ale přesto velmi snadno ovladatelné kotle pro spalování dřevěných pelet. Kotle na pelety jsou zajímavá nabídka pro ty, kteří nemají přístup k zemnímu plynu nebo pro domy energeticky úsporné s využíváním obnovitelných zdrojů energie.

  Stát nabízí pomoc s nákupem kotle na biomasu. Kotle na pelety můžete také uplatnit v programu "KOTLÍKOVÁ DOTACE"

  s návratností 95% a až 130 000 Kč. Tyto dotace jsou určeny pro důchodce nebo pro nízkopříjmové rodiny. Ale i rodiny s běžným příjmem mohou od státu dostat příspěvek na nákup kotle s instalací a to 80 000 až 100 000 Kč v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. 

  KDYŽ OBJEDNÁTE OD NÁS KOTEL S INSTALACÍ V RODINNÉM DOMĚ, NÁŠ SPECIALISTA VÁS BUDE KONTAKTOVAT, ABY S VÁMI PROBRAL MOŽNOSTI DOTACE NA KTERÉ MÁTE NÁROK. Tuto službu poskytujeme všem našim zákazníkům. Peletové kotle z naší nabídky jsou zapsány v seznamu DOTAČNÍCH VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ.

  NOVÁ ZELENÁ USPORáM PODMÍNKY DOTACE

  Máme v seznamu dotovaných výrobků zaregistrováno řádu kotlů od renomovaných výrobců, které zastupujeme v České republice: 

  Výrobce ZMK SAS je znám svoji robustností a dlouhou životností:

  Výrobce KIPI je znám svým rotačním hořákem na spalování biomasy:

  Výrobce DRAGON je znám svoji příznivou cenou

  Nabízíme poradenství, instalace, servis, vyřízení dotace od jednoho dodavatele. Kvalitní certifikované peletové kotle za rozumnou cenu od výrobce rovnou k Vám.

  Máme v nabídce kotel, který umožňuje spalování dřeva v nouzovém režimu

  TOPEKO D PLUS

  PELETOVÉ KOTLE SE VYZNAČUJÍ

  vysokou energetickou účinností a čistotou spalování paliva.

  • Různé typy hořáků a podavačů dle výrobců- rotační, žlábkový, s mechanickým roštováním...

  • Funkce samozapalování.

  • Kotle jsou ovládané automaticky pomocí řídicí jednotky nebo pokojového termostatu

  • Čidla umístěná na příslušných místech, snímají teplotu a předávají informace regulátoru, který je zpracovává.

  • Šetří palivo pomocí funkce zhasni/zapal.

  • Jednotka může obsahovat algoritmus PID.

  • Dodání vzduchu do ohniště pomocí ventilátoru řízeného regulátorem.

  • Možnost dokoupení dalších modulů, které rozšíří okruh ovládaní.

  • Spalování dřevních pelet typu A1 a A2.

  • 5 emisní třída + Ecodesign.

  • Kapacita palivové nádrže vydrží 3-8 dnů v závislosti na potřebě tepla, venkovní teplotě, velikost objektu, atd.

  • Hořák MULTIFLAME, KIPI, PELLAS

  • Dvoušnekový nebo tlakový podavač.

  • Automatizace umožňuje měnit výkon v modulaci pro vytápění objektu v zimě a ohřev teplé vody v létě.

  • Vyžaduje pravidelné, ale ne tak časté odstraňování popela a nakládání paliva do nádrže. 
  • Za příplatek možnost automatického odpopelňování a tlakového doplňování paliva - bezúdržbový systém.
  • Možnost zapojení do kaskády 2-4 kotle.
 • Kotle na dřevo

  JAK FUNGUJE KOTEL NA ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA?

  Vytápění dřevem, je jedním z nejlevnějších forem vytápění na trhu, k dispozici prostřednictvím použití levného a snadno dostupného paliva což je palivové dříví. Důležitým parametrem je spalování suchého dřeva, jehož vlhkost nepřesahuje 15 - 20%. Při použití suchého dřeva získáváme během spalovacího procesu 100% výhřevnosti, což se přímo promítá do delší doby hoření samotného dřeva.

  Spalování dřeva probíhá ve dvou fázích, v procesu nazývaném zplyňování dřeva (tzv. Reverzní spalování). Proces pyrolýzy se odplyní první ohřívač a spálený dřevoplyn (což je 80% dřeva), a teprve potom se koná spalování sekundárních plynů.

  VYSOKÁ TEPELNÁ ÚČINNOST.

  Díky speciální konstrukci výměníku, která je obložena speciálně tvarovanou keramikou, odsáváním ventilátoru a moderním řízením spalovacího procesu, byla dosažena vysoká účinnost až ~ 90%. Vlivem vysoké účinnosti jsou mimořádně čisté výfukové plyny a čistý spalovací proces, takže kotel splňuje nejpřísnější evropské i národní normy a standardy v oblasti životního prostředí, které mají certifikovaný "Ekodesign" a „5-třída“.

  PROČ SE KOTEL ZAPOJUJE S AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ?

  Pro zajištění správného spalovacího procesu, je nutný bezporuchový provoz kotle, k zajištění kontinuálního odvodu tepla pomocí vyrovnávací nádrže s kapacitou alespoň 55 l / 1 kW kotle, včetně systému Laddomatu- typu nabíjení. 

  NABÍDKA: 

  TOPEKO D

  VARMO PLUS

  AGRO

  FENIX AGRO

  Kotle na dřevo můžete také nakoupit v programu "KOTLÍKOVÁ DOTACE"

  s návratností 95% a až 130 000 KčDomácnost, která se skládá ze starých důchodců, dosáhne na dotace automaticky.

  POMOC SE ZPRACOVÁNÍM KOTLIKOVÝCH DOTACÍ 

  POZOR! KOTLÍKOVÉ DOTACE BUDOU POKRAČOVAT.

  Kdo nedosáhne na KOTLÍKOVÉ DOTACE, může žádat o 50 % celkových nákladů = maximálně 80 000 Kč na kotle na dřevo včetně akumulačního zásobníku,včetně instalace v programu  NOVÁ ZELENÁ USPORÁM .

  NOVÁ ZELENÁ USPORÁM PODMÍNKY DOTACE

 • Teplovzdušné kotle

  Teplovzdušné výkonné topné zdroje pro domy a velké objekty, kde není možné zajistit ohřev teplovodním topným systémem.

  Výkon 14 až 300 kW

 • Příslušenství kotle

  Příslušenství ke kotlům, přestavbové sady, modulace a regulace. 

  Pří výběru příslušenství vezměte na vědomí, že příslušenství musí být vybráno k typu kotle dle výrobce konstrukce a regulace. 

  Ohledně našich produktů Vám vždy poradíme a dodáme kompatibilní prvky a součástky. 

  Nevíte si rady? Zašlete fotografii štítku kotle a regulaci a navrhneme Vám vhodný komponent. 

  Během svého působení na trhu se modernizuje a obnovuje výroba, proto rok je výroby důležitá informace. 

  Na e-shopu nemáme v nabídce veškerý sortiment, jen běžný. Proto nám napište co hledáte a my se Vám budeme snažit pomoc.

Aktivní filtry

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit