NAŠI ŘIDIČI, JSOU KVALIFIKOVANÍ INSTALATÉŘI DŮKLADNĚ PROŠKOLENÍ OD VÝROBCE.

Při dovezení kotle můžete rovnou objednat instalaci zakoupeného zboží - řidič s Vámi prokonzultuje možnosti vzhledem k stavbě kotelny a požadavkům k instalaci a Vašim potřebám. Tato konzultace je zcela nezávazná a odhadovanou kalkulaci Vám zpracujeme ZDARMA.

PŘI INSTALACI OD NAŠÍ FIRMY AUTOMATICKÝ OBDRŽÍTE PRODLOUŽENOU ZÁRUKU!! 

Naši instalatéři jsou proškoleni od výrobce a na školení si vyměňují zkušenosti s montéry jiných zemí. Máme povinné školení jednou za rok. 

ZARUČUJEME KVALITNÍ PRODUKT SE ZÁRUČNÍM A POZÁRUČNÍM SERVISEM.

MODERNÍ KOTLE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, NÁHRADNÍ DÍLY SKLADEM.

KVALIFIKOVANÝ PROŠKOLENÝ PERSONÁL.

Jsme zaregistrováné v seznámů výrobců MŽP ČR.

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. Kontrolu smí provádět osoba oprávněná a proškolená výrobcem daného kotle.

( TAKZVANÉ REVIZE KOTLŮ )

Provádíme revize, zaškolení i spouštění kotlů DRAGON, SAS, TOPEKO, ALTERECO, KOTLOSPAW . Následně u nás si můžete objednat záruční nebo pozáruční servis naších výrobků.

Do konce 2019 roku měla by byt provedená 2 kontrola kotle,který byl zakoupený do roku 2016.

provozní evidenci odborně způsobilý technik je povinen uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu

„(9) Odborně způsobilá osoba( OZO) podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.“.

Odborné instalace krbů, akumulačních nádrží, bojlerů. Poradíme a postavíme topné systémy dle Vaších pořádavků,

KOTEL TOPÍ - VY ODPOČÍVÁTE!