MULTI FLAME- PELETOVÝ HOŘÁK

  40 000,10 Kč
  S DPH 7-30 dnů

  PELETOVÝ HOŘÁK NEJEN NA PELETY A1- oceněným na různých výstavách a soutěžích. Charakteristickým znakem hořáku je automatický, vysoce účinný samočistící hořák, spaluje přesnou dávku paliva potřebnou pro získání nastavené teploty uživatelem na regulátoru. Bezpečná doprava biomasy je možná díky mechanismu dvou šneků oddělených přesypovým kanálem zabraňujícím vtahovaní plamene do zásobníku.

  Výkon v kW
  Počet
  objednat

    Bezpečný obchod

  Obchod s kamennou prodejnou a záručním a pozáručním servisem.

    Doprava zdarma

  Možnost dodaní zboží až k Vám: zdarma nebo za poplatek

    Objednávky od Vás přímo k výrobcům

  Komunikujete bezprostředně se zástupcem výrobce v České Republice

  • FLOW CONTROL U kotlů na pelety s řídicí jednotkou TECH ST-555P nebo ST-580zPID je použit ventilátor s řízeným systémem průtoku vzduchu, umožňujícím precizní nastavení množství vzduchu a případnou korekci dávky paliva.
  • DVOUŠNEKOVÝ SYSTÉM Díky speciální konstrukci systému podávání paliva bylo zamezeno riziku samovznícení v zásobníku paliva. Palivo se dopravuje pomocí dvou šneků oddělených přesypovým kanálem z horního do spodního dopravníku. Horní šnek je spojený se zásobníkem paliva a spodní s ohništěm.
  • MECHANICKÝ POHYBLIVÝ ROŠT Hořák je rozdělen na pevnou část a část pohyblivých roštů. Cyklický provoz pohyblivého roštu poháněného excentrickým mechanismem umožňuje čištění popela a různých forem škváry z prostoru ohniště v závislosti na kvalitě paliva - bez přerušení spalovacího procesu.
  • FOTOBUŇKA Čidlo ohně je součástkou ovládající proces provozu hořáku na základě přímého obrazu o stavu ohniště. Fotografický prvek snižuje čas potřebný k rozpálení paliva, prodlužuje životnost zapalovače a snižuje spotřebu elektrické energie. Aplikované konstrukční řešení s vyfukováním vzduchu umožňuje aby byla fotobuňka udržována v čistotě po dlouhou provozní dobu.
  • MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM DISTRIBUCE VZDUCHU Vzduch přivedený do ohniště je rozdělen na části - první dosahuje do vzduchové komory a mezery mezi rošty je přiváděna do hořáku. Zatím co zbývající část je přímo vyfukovaná do spalovací zóny prostřednictvím distribučních otvorů umístěných po stranách v prostoru hořáku.
  • KERAMICKÁ ZÁPALKA Automatické zapalování je standardně v peletových kotlích SAS. Vlastní konstrukční řešení vzduchového kanálu snadno plynule čistí zápalku proudem vzduchu. Toto řešení umožňuje krátkou dobu zapalování, spolehlivost a dlouhou životnost . Řízený systém provozu kotle v režimu zapalování / zhasínání - přináší i další ekonomický efekt a to zejména po topné sezóně (letní provoz) nebo v energeticky úsporných budovách.
  • PATENTOVANÁ KONSTRUKCE HOŘÁKU  Konstrukce kotlů chráněné patentem
  • HOŘÁK LZE ZAKOUPIT JENOM K KOTLŮM EFEKT, SOLID PRO SPALOVÁNÍ PELET.
  • NEPRODÁVÁME HO JAKO SAMOSTÁTNÍ DÍL . Výměna je jednoduchá a s trochou zručností ji dokáže šikovný uživatel. POZOR řídicí jednotka se musí přenastavit, při změně hořáku.

  multiflame

  HMF