Před uskutečněním nákupu na stránkách www.topeko24.cz doporučujeme, aby se kupující důkladně seznámil s následujícími informacemi. Dokončením objednávky kupující potvrzuje seznámení a odsouhlasení obchodních podmínek.

Prodejce je Natalia Holubová obchodní jméno TopEko24 se sídlem Palackého 39, Železnice 50713, Česká Republika, zapsaná do rejstříku podnikatelů pod číslem KRS 0000704634, s číslem IČO 04470346, DIČ CZ8151229944, Zapsaná v MuJc/2015/26062/ZU/7  Sp.zn. 

dále jen Výrobce ( jedná na základě právního vztahu z výrobcem topného zdroje a zastupuje výrobce v České Republice, jedná jeho jménem na základě platných zákonu v České Republice)

Obchodní podmínky- ve zkratce: 

Před objednávkou se nás neváhejte zeptat na otázky, které Vás zajímají.

 • Objednávka je závazná, a při jejím zrušení účtujeme 50% z částky ( Kotel, krb atd. se vyrábí na míru dle Vaší objednávky, doprava do skladu v Česku a manipulace přináší další náklady).

 • Účtujeme zálohu při objednávce- 50% není-li dojednáno jinak .

 • Po naskladnění na skladě v Česku, Vás budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme s Vámi den a čas dodání.

 • Při platbě v hotovosti Vám podtvrdime platbu pokladním dokladem.

 • Zboží Vám doručíme na adresu dodaní na vratné euro paletě. Připravte paletu k vracení nebo za ní zaplaťte 350 Kč.

 • Řidič není povinen zboží stěhovat do kotelny, je to zcela na dohodě mezi zákazníkem a řidičem. Při této manipulaci se účtuje manipulační poplatek od 3000 Kč (záleží na terénu a predispozici např. kotelny). Proto prosím zajistěte další osoby na tyto úkony.

 • Při dodaní tepelné techniky s dopravou TOPEKO HOME nebo TOPEKO CAR, můžete objednat montáž topného zdroje u řidiče./ Neplatí, když zboží je dodáváno externím dopravcem, napřiklad DHL/ Toto zboží dováží proškolený instalatér, který na místě může udělat nezávislou odhadovanou kalkulaci.

 • Při předání zkontrolujte kompletnost dodání a podepište předávací protokol.

 • Při instalaci pracujeme výhradně se svým materiálem, který máme od spolehlivých dodavatelů.

 • Potřebujete poradit s dotací? Rádi Vám pomůžeme se zpracováním a zapsáním do KOTLIKOVÉ DOTACE. Máme výrobky zapsané v seznamu dotovaných výrobků. 

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkam a obecníma obchodnímá podmínkami více zde 

https://topeko24.cz/content/18-vseobecne-obchodni-podminky

 V ostatních případech se řídí platným Obchodním zákoníkem.

Záruční podmínky:

Záruční podmínky jsou vždy shodné se záručními podmínkami výrobce daného výrobků.

ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ NA JINÉM ÚZEMÍ EU OD JINÉHO OBCHODNÍHO PARTNERA VÝROBCE, NEPODLÉHÁ ZÁRUCE V ČESKÉ REPUBLICE. TAK JE UVEDENO V ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH. NAŠE FIRMA NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SHODNOST S NAŠÍM VÝROBKEM, ANI ZÁRUKU NAD TÍMTO ZBOŽÍM!!! NA TOTO ZBOŽÍ NELZE UPLATNIT NAŠE DOTAČNÍ KÓDY. Záruku dodáváme jen na zboží zakoupené u naši společností.

Montáž musí provádět oprávněný instalatér.

 • Výrobce poskytuje na hořák záruku po dobu 2 let od prvního uvedení do provozu, nejpozději však do 1 měsíce od data nákupu.

Výrobce může podmíněně prodloužit záruční dobu na 3-5 let za následujících podmínek:

 • u krbu a kotle se směšovacím ventilem nebo kotlovým čerpadlem, chránícím před teplotou vratné vody pod 50°C, který je namontovaný oprávněným instalatérem, výrobce poskytuje 5 let záruku na těsnost tělesa kotle (dle typu kotle a výrobce)
 • byl nainstalován a první spuštění bylo provedeno autorizovaným instalátorem
 • provádění následných pravidelných kontrol autorizovaným instalačním technikem po 12-36 měsících provozu, dle informaci uvedených v záručním listě konkretního produktů

Na zásobník vody namontovaný oprávněným instalatérem 

 • 2-5 let záruku na těsnost tělesa zásobníku (dle typu zásobníku a výrobce)

Na tepelné čerpadlo namontované oprávněným instalatérem 

 • 5  let záruka 

VEŠKERÉ VAŽNĚJŠÍ OPRAVY PROVÁDÍ  AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

Podmínky záruky:

□ vlastnictví správně vyplněné záruky

□ doklad o koupi 

□ montáž a první uvedení do provozu autorizovaným instalačním technikem

 autorizovaný instalační technik provádí záruční kontroly placené uživatelem

□ povinné předložení kopie prvního protokolu o uvedení do provozu instalačním technikem 

□ povinné vrácení souhlasu se zpracováním údajů GDPR poštou nebo elektronicky

□ povinné předložení kopie DOKLADU O KONTROLE KOTLE( REVIZE) dle zákona 201/2012 SB paragraf 17 odst. 1, písm. h) poštou nebo elektronicky

Záruka se nevztahuje na:

□ poškození způsobené nesprávným skladováním nebo přepravou zařízení

□ poškození způsobené vadnou montáží a prvním spuštěním

□ škody způsobené nesprávným provozem zařízení a použitím nevhodných paliv

□ závady způsobené nesprávně konstruovaným topným, komínovým a ventilačním systémem

□ poškození způsobené faktory mimo kontrolu výrobce (včetně: povodeň, požár, elektrické rázy atd.)

□ spotřební díly podléhající opotřebení

Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení během používání kotle a to na šnek, deflektor, těsnění, rukojeť, keramické vložky, ložiska, zápalky, závěsy, závity a lakové nátěry.

Pro uplatnění záruky připravte potvrzený záruční list, kopii revizní zprávy, kopii uvedení do provozu oprávněnou osobou nebo doklad o koupi anody u zásobníku a fakturu o koupi.

Záruka propadá v důsledku:

□ výměny rozbitých dílu identifikující zařízení

□ opravy neoprávněnými osobami

□ změny součástí zařízení  (provádění vlastních úprav)

□ ztráta nebo zničení záruky

□ záruka na zahraničních trzích platí pouze v případě, že je zakoupena od autorizovaného distributora působícího v dané zemi, jinak je záruka neplatná

Reklamační řád:

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do 6 měsíců od poskytnutí služby.

Reklamací Vám vyřídíme do 30 dnů od přijetí REKLAMACE e- mailem na kotlejicin@seznam.cz nebo po přijetí písemné stížností na adrese: Topeko24, Palackého 39, Železnice 507 13. 

Pro uplatnění reklamace u zásilky s poškozeným obalem postupujte následovně:

 Zásilku můžete od řidiče převzít, musíte však informaci o poškození uvést do skeneru řidiče (převzetí s výhradou).

Pokud jste převzali zásilku, jejíž obsah je poškozen a obal při převzetí nejevil známky poškození, je nutné reklamaci nahlásit přes webový formulář u přepravce, a to do 7 kalendářních dnů od doručení zásilky. Pro vyplnění formuláře budete potřebovat fotografie zásilky, obsahu, výplně a obalu včetně všech etiket, které na zásilce jsou, a přiložte prodejní fakturu. Tyto fotografie jsou povinnou přílohou při uplatnění reklamace.

Při uplatnění Reklamace na Topný zdroj zapojený do systému, dojede náš pracovník k posouzení reklamace. Musí být umožněn volný přístup k reklamovanému zboží. Technik má právo posoudit způsob vyřízení reklamace výměnou nebo opravou. V případě, že reklamace nebude uznána jako záruční oprava, uživatel si je vědom toho, že proplatí veškeré náklady spojené s přepravou a hodinovou sazbu technika která činí 300 Kč bez DPH/ hod. 

Reklamace na součástky se uplatňuje u výrobců součástek, proto tuto součástku zašlete spolu s reklamačními dokumenty( záruční list, faktura o koupi kotle, potvrzení instalace) a popisem poruchy na adresu: Palackého 39, Železnice 50713 a my Vás budeme informovat o průběhu reklamace a způsobu jejího vyřízení nejpozději do 30 dnů. 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit