Kotle na dřevo

POZOR! OBJEDNEJTE KOTEL VČAS - NĚKTEŘÍ VÝROBCI OZNÁMILI DELŠÍ DODACÍ LHŮTY AŽ 12 TÝDNŮ.

JAK FUNGUJE KOTEL NA ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA?

Vytápění dřevem, je jedním z nejlevnějších forem vytápění na trhu, k dispozici prostřednictvím použití levného a snadno dostupného paliva což je palivové dříví. Důležitým parametrem je spalování suchého dřeva, jehož vlhkost nepřesahuje 15 - 20%. Při použití suchého dřeva získáváme během spalovacího procesu 100% výhřevnosti, což se přímo promítá do delší doby hoření samotného dřeva.

Spalování dřeva probíhá ve dvou fázích, v procesu nazývaném zplyňování dřeva (tzv. Reverzní spalování). Proces pyrolýzy se odplyní první ohřívač a spálený dřevoplyn (což je 80% dřeva), a teprve potom se koná spalování sekundárních plynů.

VYSOKÁ TEPELNÁ ÚČINNOST.

Díky speciální konstrukci výměníku, která je obložena speciálně tvarovanou keramikou, odsáváním ventilátoru a moderním řízením spalovacího procesu, byla dosažena vysoká účinnost až ~ 90%. Vlivem vysoké účinnosti jsou mimořádně čisté výfukové plyny a čistý spalovací proces, takže kotel splňuje nejpřísnější evropské i národní normy a standardy v oblasti životního prostředí, které mají certifikovaný "Ekodesign" a „5-třída“.

PROČ SE KOTEL ZAPOJUJE S AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ?

Pro zajištění správného spalovacího procesu, je nutný bezporuchový provoz kotle, k zajištění kontinuálního odvodu tepla pomocí vyrovnávací nádrže s kapacitou alespoň 55 l / 1 kW kotle, včetně systému Laddomatu- typu nabíjení. 

NABÍDKA: 

TOPEKO D

TOPEKO SD

TOPEKO S

WALLY

Kotle na dřevo můžete také nakoupit v programu "KOTLÍKOVÁ DOTACE"

s návratností 95% a až 130 000 KčDomácnost, která se skládá ze starých důchodců, dosáhne na dotace automaticky.

POMOC SE ZPRACOVÁNÍM KOTLIKOVÝCH DOTACÍ DŮCHODCŮM POSKYTUJEME ZADARMO!

POZOR! KOTLÍKOVÉ DOTACE BUDOU POKRAČOVAT AŽ DO ROKU 2022. 

Zpráva z MŽP ZDE

V roce 2021 kdo nedosáhne na KOTLÍKOVÉ DOTACE, může žádat o 50 % celkových nákladů = maximálně 80 000 Kč na peletové kotle včetně instalace v programu  NOVÁ ZELENÁ USPORÁM .

NOVÁ ZELENÁ USPORÁM PODMÍNKY DOTACE

KOTLE NA DŘEVO-KOTLÍKOVÉ DOTACE

Počet produktů: 5

Zobrazení 1-5 z 5 položek

Aktivní filtry