Kotle na dřevo

JAK FUNGUJE KOTEL NA ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA?

Vytápění dřevem, je jedním z nejlevnějších forem vytápění na trhu, k dispozici prostřednictvím použití levného a snadno dostupného paliva což je palivové dříví. Důležitým parametrem je spalování suchého dřeva, jehož vlhkost nepřesahuje 15 - 20%. Při použití suchého dřeva získáváme během spalovacího procesu 100% výhřevnosti, což se přímo promítá do delší doby hoření samotného dřeva.

Spalování dřeva probíhá ve dvou fázích, v procesu nazývaném zplyňování dřeva (tzv. Reverzní spalování). Proces pyrolýzy se odplyní první ohřívač a spálený dřevoplyn (což je 80% dřeva), a teprve potom se koná spalování sekundárních plynů.

VYSOKÁ TEPELNÁ ÚČINNOST.

Díky speciální konstrukci výměníku, která je obložena speciálně tvarovanou keramikou, odsáváním ventilátoru a moderním řízením spalovacího procesu, byla dosažena vysoká účinnost až ~ 90%. Vlivem vysoké účinnosti jsou mimořádně čisté výfukové plyny a čistý spalovací proces, takže kotel splňuje nejpřísnější evropské i národní normy a standardy v oblasti životního prostředí, které mají certifikovaný "Ekodesign" a „5-třída“.

PROČ SE KOTEL ZAPOJUJE S AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ?

Pro zajištění správného spalovacího procesu, je nutný bezporuchový provoz kotle, k zajištění kontinuálního odvodu tepla pomocí vyrovnávací nádrže s kapacitou alespoň 55 l / 1 kW kotle, včetně systému Laddomatu- typu nabíjení. 

NABÍDKA: 

TOPEKO D

VARMO PLUS

AGRO

FENIX AGRO

Kotle na dřevo můžete také nakoupit v programu "KOTLÍKOVÁ DOTACE"

s návratností 95% a až 130 000 KčDomácnost, která se skládá ze starých důchodců, dosáhne na dotace automaticky.

POMOC SE ZPRACOVÁNÍM KOTLIKOVÝCH DOTACÍ 

POZOR! KOTLÍKOVÉ DOTACE BUDOU POKRAČOVAT.

Kdo nedosáhne na KOTLÍKOVÉ DOTACE, může žádat o 50 % celkových nákladů = maximálně 80 000 Kč na kotle na dřevo včetně akumulačního zásobníku,včetně instalace v programu  NOVÁ ZELENÁ USPORÁM .

NOVÁ ZELENÁ USPORÁM PODMÍNKY DOTACE

KOTLE NA DŘEVO-KOTLÍKOVÉ DOTACE

Aktivní filtry

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit