Krby na pelety

krby na pelety

Krby na pelety- jsou volně stojící krby, kterým se u uživatelů dostává velké popularity. Jedná se o jedinečné designové kousky, které obohatí interiér útulností a vytváří DOMOV. Pro větší pohodlnost ve vytápění, byly vyvinuty krby na pelety, kde obsluha spočívá v nasypaní dřevních pelet z pytlů, přímo do zásobníků krbů. Krby jsou standardně vybaveny zásobníky s objemem pro 1-2 pytle pelet a tento zásobník vytopí Vaši domácnost v průběhu celého dne, bez potřeby obsluhy. Další výhodou je malý průměr kouřovodu pro odvod spalin. v nabídce máme:

  • KRBY PLECHOVÉ :

  • KRBY KACHLOVÉ :

Kamna na pelety je kvalitní topný zdroj, určený k rovnoměrnému šíření tepla. Je zajištěn díky termostatu zabudovaném v řídicí jednotce krbu. Pomocí automatické funkce zapal/zhasni nikdy nedojde k přetopení nebo úplnému ochlazení objektu, stačí jen mít dostatečné množství paliva v zásobníku.

U některých krbů je veškerý systém integrován do konstrukce krbu, proto ho stačí napojit do komínu a můžete topit. Hoření se ovládá pomocí dálkového ovládaní.

Vysoká tepelná účinnost. Ocelová konstrukce a patentovaný tepelný výměník dosahuje až 91,5% tepelné účinnosti. Díky individuálnímu programování je možné získat nejlepší výkon spolu se sníženou spotřebou paliva.

0d roku 2021 může žádat o 50 % celkových nákladů včetně instalace v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM a to maximálně 30 000 Kč na teplovzdušní peletové krby a 45 000 na teplovodní peletový krb

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PODMÍNKY DOTACE

a) Podporována jsou pouze lokální topidla s uzavřenou spalovací komorou určená výhradně ke

spalování biomasy se samočinnou dodávkou paliva.

b) Podpora se neposkytuje na pořízení zdrojů určených na spalování pevných fosilních paliv a nedřevní

biomasy, a to i v případě zdrojů umožňujících spalování více druhů paliv.

c) Navrhovaný zdroj (zdroje) musí umožňovat přímé nebo nepřímé vytápění všech obytných

místností v rodinném domě.

d) Instalace lokálního zdroje bez teplovodního výměníku je podporována pouze v případech, kdy

dům ve stávajícím ani navrhovaném stavu nemá teplovodní otopnou soustavu.

Třída energetické účinností pro sálavé a teplovzdušné krby na pelety nesmí byt nižší něž: A+ s teplovodním výměníkem: A++ (EU) č. 1186/2015

Instalovaný peletový krb TOPEKO24 musí splňovat normu (EU) č. 1185/2015

Krby na pelety

Aktivní filtry

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit