Plynové kotle

Plynové kondenzační kotle 

U plynových kotlů využívajících fenomén kondenzace dochází ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách vzniklých v důsledku spalování plynu. Jeho chlazení generuje dodatečnou energii přenášenou do instalace. Podmínkou pro vznik kondenzace je dostatečně nízká teplota na zpátečce z instalace.

 

Typy kondenzačních plynových kotlů:

1.    Typ s jednou funkcí: 

  • ústřední topení
  • možnost ohřevu užitkové vody ve spolupráci s přídavným zásobníkem teplé vody

2.     Typ kombinovaný (průtokový)

  • ústřední topení
  • ohřev užitkové vody pomocí vestavěného deskového výměníku tepla

Jednoduchá nebo duální funkce

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy kotlů je ten, že jednofunkční slouží k vytápění prostoru a dvoufunkční díky vestavěnému výměníku navíc připravuje teplou vodu. V bytech a malých domech, kde lze kotel instalovat v blízkosti kuchyně a koupelny (t.j. délka instalace TUV je krátká) a není příliš vysoká poptávka po TUV, se nejčastěji používají kombinované kotle. Ve větších domech, kde je více odběrných míst teplé vody, je však rozhodně lepší volbou instalace jednofunkčního zařízení se zásobníkem.

Plynové kotle

Aktivní filtry

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit