Výběr tepelného čerpadla je pro investora skutečnou výzvou. Na trhu je mnoho zařízení, která se liší designem, parametry a samozřejmě cenou. Níže uvádíme aspekty, kterým stojí za to věnovat pozornost při rozhodování se o konkrétním modelu.

KONSTRUKCE

 

Monobloková konstrukce

Vyznačuje se skutečností, že všechny prvky chladicího systému jsou obsaženy v jednom uzavřeném krytu. Takové čerpadlo stojí vedle budovy. Mezi ním a topným systémem je potrubí s vodou či nemrznoucí kapalinou a elektrické dráty. Montáž takového čerpadla je jednoduchá, rychlá, protože je výrobcem z výroby naplněna pracovním médiem a je plně hermetická.

Konstrukce děleného typu SPLIT

U dělených verzí (dvoudílných), je montáž složitější než u monoblokových řešení a vyžaduje, aby montéři měli kvalifikaci na F-plyn, protože je nutné naplnit chladicí systém chladivem a zkontrolovat těsnost chladicího systému. To se promítá do vyšších nákladů na instalaci takového tepelného čerpadla.

CHLADIVO

Propan R290 - přírodní chladivo

Nejmodernější tepelná čerpadla využívají přírodní chladivo, které nepodléhá zákonu o ochraně ovzduší (tzv. F-plyny). Je to propan (R290), který je nepochybně faktorem budoucnosti. Používá se mimo jiné v chladničkách a bude pravděpodobně jediným chladivem povoleným pro tepelná čerpadla v průběhu času. Vyznačuje se bezpečností a nízkým GWP pouze 3. GWP je potenciál skleníkového efektu - čím nižší je, tím menší dopad na něj má.

Při výběru tepelného čerpadla s propanem R290 jako chladicí kapalinou, nemusíte provádět povinné placené kontroly stanovené zákonem o F-plynech. Rovněž není třeba jej registrovat v Centrálním registru provozovatelů nebo jeho instalaci odborníkem s kvalifikací F-gas. Tepelná čerpadla s R290 jsou v souladu se strategií Evropské komise týkající se nulových nebo nízkých emisí.

Fluorované látky podléhající zákonu o ochraně ovzduší.

Pro srovnání - další faktor často používaný v tepelných čerpadlech - R410 má GWP 2088! Pokud si koupíme tepelné čerpadlo, které pracuje na faktoru, který bude ve výrobě tepelných čerpadel zakázán, pak budeme mít velký problém s pozdějším doplněním faktoru. V některých zemích EU jsou pokuty za neaktuální revizi F-plynů až 10 000 eur. Brzy může být zavedena další daň z chladiva na F-plyny, jako je tomu například v Dánsku.

COP, SCOP

COP = 4,54 pro A2W35

SCOP = 3,3 a třída A ++ pro mírné klima

Tepelná čerpadla SAS VESTA mají ve své třídě tepelných čerpadel jeden z nejvyšších koeficientů COP a SCOP (ZAP / VYP s přírodním chladivem R290). Hodnoty COP a SCOP v souladu s normami CZ-EN 14511 a CZ-EN 14825 byly potvrzeny testy provedené nezávislými laboratořemi.

Čím vyšší je COP, tím vyšší je vždy účinnost tepelného čerpadla? Ne nutně.

Při porovnávání tepelných čerpadel, věnujte zvláštní pozornost hodnotám COP a SCOP. U parametru COP je vždy nutné zkontrolovat hodnoty A (teplota venkovního vzduchu) a W (teplota přívodu), pro které to výrobce deklaruje. Někteří lidé dávají COP například pro parametry jako A7W35 nebo dokonce A10W35, kterým chybí bod. U A7W35 může být COP vyšší o několik procent ve srovnání s A2W35. V případě SCOP je třeba věnovat pozornost klimatu a provoznímu režimu, pro který jsou hodnoty uvedeny. Pouze srovnání za stejných podmínek nám umožní dospět k závěru, které zařízení je účinnější. V opačném případě může investor chybně předpokládat, že si zvolí lepší a efektivnější tepelné čerpadlo.

Zařízení a sestavy

Kompletní instalace - vše je standardně dodáváno.

Naše tepelné čerpadlo se prodává v systému CTI (Complete To Install). To znamená, že uživatel obdrží plně kompletní zařízení vybavené komponenty připravenými k montáži, což se projeví úsporami zakoupením jedné sady nakonfigurované pro provoz. Nechceme uměle snižovat cenu našeho zařízení a nutit Vás k nákupu dalšího vybavení.

Dodatečné náklady na nákup potřebných komponentů?

Zkontrolujte, zda je tepelné čerpadlo, které chcete koupit, kompletní. Investor si často neuvědomuje, že kupuje pouze zdánlivě levné zařízení a čelí dalším nákladům. Pokud není tepelné čerpadlo standardně vybaveno oběhovým čerpadlem horního zdroje nebo ventilem pro přepínání mezi topnou vodou a teplou užitkovou vodou nebo jiným nezbytným příslušenstvím, měli byste počítat se skrytými náklady až do výše 25 000 Kč nebo vyšší. Často se dokonce i ovladač stává „doplňkovým vybavením“. Než tedy vyzkoušíme „příležitost“, stojí za to zkontrolovat, zda je zařízení připraveno k montáži, úplné a nakonfigurované.

Co ještě?

Polský výrobce - špatný výrobek? NE VŽDYCKY.

Firma ZMK SAS je jeden z nejstarších výrobců tepelné techniky na evropském trhu a jejich zařízení jsou známá svoji kvalitou. Kdo jednou koupil výrobek SAS - nikdy nezvolí jinou značku. Výrobce vyrábí tepelnou techniku od roku 1980 a pořád zaměstnává přes 300 zaměstnanců.  Jako výrobce tepelných čerpadel garantuje podporu v každé fázi investice, od poradenství, přes instalaci, každodenní provoz a servis zařízení.

Nabízíme tepelné čerpadlo, které bude sloužit mnoho let a splňuje nejpřísnější normy a standardy. S jeho odvoláním si nemusíte dělat žádné starosti - jak se to může stát u tepelných čerpadel využívajících fluorované plyny (např. R410A).

Nejistá budoucnost tepelných čerpadel jiných značek s jiným typem chladiva.

Zahraniční výrobci tepelných čerpadel uvádějí na trh produkty, které jsou již staženy z trhu v jiných zemích nebo jsou zatíženy dalšími provozními náklady, díky použití syntetických chladiv s GWP vyšším než 750. Postupem času se tato zařízení stanou problematickými v Česku z důvodu nových právních předpisů, vč. zákon o skleníkových plynech nebo strategie s nulovými emisemi zavedené evropskými výbory. A v případě úniku v chladicím systému se může ukázat, že médium používané tepelným čerpadlem je velmi drahé nebo není k dispozici. Poté není možný žádný další servis a opravy a zařízení lze pouze zlikvidovat.

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit