Při výběru vytápění budovy jsou investoři stále více ochotni rozhodnout se pro spotřební zařízení volné energie z prostředí, tj. tepelná čerpadla. A nejen ti, kdo staví nový domov. Stále častěji se používají ve zrekonstruovaných a termo-izolovaných modernizovaných domech.

Podle údajů z Ministerstva průmyslu a obchodu už v roce 2018 bylo prodáno 18 624 tepelných čerpadel a z toho 91% vzduch - voda(pro zajímavost v Polsku v roce 2019 se prodalo přibližně 42,8 tisíc tepelných čerpadel). V roce 2018 dosáhly roční prodeje tepelných čerpadel v ČR svého maxima, 18 624 kusů, což znamená meziroční nárůst o 22 %. Prodeje systémů země/voda již od roku 2007 kolísají kolem hodnoty 1 500 kusů za rok, s výkyvem v roce 2011, kdy jich bylo prodáno téměř 2 000. Je zřejmé, že obliba vzduchových čerpadel oproti instalacím se zemním kolektorem nebo vrty je způsobena nižší cenou, relativně jednoduchou a rychlou instalací a tím, že při rekonstrukcích mnohdy na zemní tepelná čerpadla prostě není k dispozici vhodný prostor.

Níže uvádíme některé problémy, kterým stojí za to věnovat pozornost při výběru tepelného čerpadla pro naše domovy:

K čemu bude tepelné čerpadlo použito?

Tepelná čerpadla mohou vytápět dům i připravovat teplou užitkovou vodu. Některé modely v létě mohou fungovat jako klimatizace. Tepelná čerpadla mohou také ohřívat vodu v bazénu, nebo slouží pouze pro klimatizaci. Ale jedná se o zcela odlišné typy zařízení s různými vlastnostmi.

Jaký zdroj tepla u čerpadla?

Zdrojem tepla může být vzduch, země nebo voda. Čerpadla čerpající energii ze země nebo vody je vhodné spíše pro nově postavené budovy. Výkopy, instalace a vrty na zařízeném pozemku můžou být obtížně proveditelné a vyžadují nemalé investice a plochu pozemku. Tepelná čerpadla se vzduchem jsou levnější, snadněji se instalují a udržují. Není třeba prokopat se ke zdroji tepla, jako je tomu v případě podzemního nebo vodního tepelného čerpadla. Jedná se o tepelná čerpadla se vzduchovým zdrojem, která rozebereme níže.

MONOBLOK nebo SPLIT?

Monoblokové zařízení se zdá být mnohem atraktivnější. Vyznačuje se skutečností, že všechny prvky jsou obsaženy v jednom uzavřeném krytu. Dali bychom takové čerpadlo vedle budovy, a mezi ním a topným systémem vedli potrubí s vodou nebo nemrznoucí směsí. Montáž takového čerpadla je jednoduchá a rychlá, protože je výrobcem ve výrobě plněno z pracovního média a plně hermeticky uzavřeno. U dělených verzí (dvoudílných) je montáž komplikovanější a vyžaduje instalační techniky s licenci v oboru f-plyny, protože je nutné doplnit toto zařízení, a ne každý instalatér má oprávnění sám spouštět toto čerpadlo a kontrolovat jeho utěsnění. Zde pro investora vzniká další náklad na zaplacení dalšího pracovníka s takzvanými chladírenskými zkouškami.

Co je COP?

Dalším parametrem, který stojí za to analyzovat, je koeficient COP. Určuje účinnost tepelného čerpadla, tj. poměr okamžitého topného výkonu k okamžitému výkonu kompresoru / elektronických součástek tepelného čerpadla. Při porovnávání COP tepelných čerpadel, je vždy nutné zkontrolovat, které hodnoty A (teplota venkovního vzduchu) a W (teplota přívodu), prohlašuje výrobce. Někteří citují COP například parametry jako A7W35 nebo dokonce A10W35, které míjí bod. U A7W35 může COP být o tucet procent vyšší, ve srovnání s A2W35. Jen srovnání za stejných podmínek vám umožní odvodit, které zařízení je efektivnější. Jinak se investor může mýlit a předpokládat, že zvolí lepší a efektivnější čerpadlo.

Na jaký faktor by to mělo fungovat?

Nejmodernější tepelná čerpadla používají přírodní chladivo, na které se nevztahuje zákon o ochraně ovzduší (tzv. F-plyny). Je to propan (R290), který je nepochybně faktorem do budoucna. Používá se vč. v chladničkách a postupem času bude pravděpodobně jediným chladivem povoleným pro tepelná čerpadla. Vyznačuje se bezpečností a nízkým GWP-pouze 3. GWP je potenciál vytvoření skleníkového efektu. Čím nižší je, tím méně má na něj dopad. Pro srovnání, další faktor často používaný v tepelných čerpadlech - R410 má GWP až 2088! Je to také významné plus a zjednodušení pro instalátora - výše uvedená oprávnění nejsou vyžadována (F-plyn), a to jak pro montáž, tak pro údržbu zařízení.

Jak zvolit výkon tepelného čerpadla?

Výkon tepelného čerpadla by měl být zvolen podle potřeby topného výkonu dané budovy.

Kromě toho tzv. bivalentní bod, což je teplota, při které bude účinnost tepelného čerpadla stále uspokojující. Pod bivalentním bodem se doporučuje použít druhý zdroj tepla např. kotel na pelety nebo elektrokotel. Hybridní systémy s peletovým kotlem se doporučují zejména pro dovybavení budov, i když to není překážka pro použití tohoto modelu na nově postavené domy. Instalace ve starších budovách s radiátory nemusí být přizpůsobená k vytápění pouze pomocí tepelného čerpadla – s peletovým kotlem to bude fungovat lépe, a to hlavně v horských oblastech. Dalším mírně prozaickým aspektem je skutečnost, že v modernizovaném zařízení nějaký zdroj tepla již existuje. Proč tomu tedy pomoci s tepelným čerpadlem, zajišťujícím vaše pohodlí a finanční úspory? Takové hybridní topné systémy poskytují nejlepší ekonomický efekt a pocit pohodlí pro investora. Více o spolupráci tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu a kotle na pelety připravíme v dalším článku.

Co standardně nabízí výrobce?

Cenové rozdíly v tepelných čerpadlech dostupných na trhu, mohou být značné. Zdánlivě výhodné, obvykle vyplývá z nedostatku dalšího vybavení, které musí investor zakoupit samostatně. Než nás zláká „příležitost“, stojí za to zkontrolovat, zda je čerpadlo plně připraveno k montáži a je úplné, nakonfigurované. Věnujte pozornost také součástem tepelného čerpadla. Jsou to součástky levné s malou životností nebo renomovaných světových značek v odvětví chlazení. Standard by měl mimo jiné internetový modul, který umožňuje ovládání zařízení pomocí mobilní aplikace jako součást dodávky.

Článek připravila ANNA PAWLOWSKÁ

– SPECIALISTA MARKETINGU ZMK SAS ve spolupráci s 

BC. Natalija Holubová

 – jednatel TopEko24 (autorizované servisní středisko tepelné techniky ZMK SAS, KIPI, DRAGON, ALTERECO v České republice

 

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit