Pravidla bezpečnosti GDPRKdo je správcem vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Natalija Holubová, obchodní název - TOPEKO 24 se sídlem Palackého 39, Železnice 507 13, zapsaná do rejstříku podnikatelů pod číslem KRS 0000704634, s číslem IČO 04470346, DIČ 8151229944, Zapsaná v MuJc/2015/26062/ZU/7 Sp.zn. SPOZU 2372/2015, dále jen „správce“Jak nás můžete kontaktovat?V záležitostech týkajících se osobních údajů jsme vám k dispozici na adrese: ul. Palackého 39, 507 13 Železnice. Můžete nám také napsat e-mail na následující adresu: info@topeko24.cz nebo nám zavolat na číslo: pevná linka: +420 494 947 998 mobilní telefon: +420 777 108 670

Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?

Vaše údaje poskytnuté v nákupním procesu, jako jsou: jméno (jména), příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa jsou zpracovávány za účelem:

- posouzení stížností a implementace ze strany správce, který je rovněž ručitelem záruční povinnosti

- přímý marketing služeb a zboží nabízených správcem.Vaše údaje jsou pro výše uvedené účely zpracovávány na základě čl. 6 s 1 lit. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údaje), dále: GDPR, tj. pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou. V takovém případě je oprávněným zájmem správce a zároveň ručitele možnost správce plnit reklamační a záruční povinnosti, přímý marketing služeb a zboží správce.Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že bez nich nebudeme schopni zpracovat vaše stížnosti a záruční reklamace, a potom provést příslušné opravy nebo výměny.Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly použity pro výše uvedené účely, včetně přímého marketingu našich služeb, můžete proti takovému zpracování bezplatně vznést námitku. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte jedním z následujících způsobů: na následující adresu: ul. Palackého 39, 507 13 Železnice nebo prostřednictvím e-mailu: info@topeko24.cz. do předmětu uveďte OSOBNÍ ÚDAJE.Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat?Vaše údaje budou zpravidla zpracovávány po dobu nezbytnou k poskytnutí reklamačních služeb a záručních povinností nebo do podání účinné námitky proti zpracování údajů, pokud je právním základem pro zpracování údajů oprávněný zájem správce. Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro stanovení a uplatnění jakýkoliv nároků nebo obranu proti nim, a po této době pouze v rozsahu, který bude vyžadován zákonem. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nevratně vymazány nebo anonymizovány.Vaše práva týkající se osobních údajůMáte právo kdykoli:

1) Požadovat od nás:

a) přístup k vašim osobním údajům

b) jejich nápravu

c) smazání nebo omezení zpracování

2) Vznesení námitky proti zpracování

3) Přenositelnost datPokud máte účet na naší webové stránce, můžete své údaje kdykoli aktualizovat po přihlášení ke svému účtu a provedení příslušných změn. Pokud ne, můžete výše uvedená práva uplatnit tak, že nám napíšete na následující adresu: ul. Palackého 39, 507 13 Železnice nebo e-mailem na následující adresu: info@topeko24.cz. Do zprávy uveďte OSOBNÍ ÚDAJE

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, ale věříme, že díky standardům zpracování osobních údajů, které uplatňujeme, to nebude nutné.Kategorie příjemců údajů

V průběhu poskytování služeb mohou být za účelem jejich implementace a fakturace zpřístupněny vaše údaje subjektům, jako jsou společnosti, jejichž prostřednictvím bude poskytována instalace, stížnosti, záruka, právní, marketingová služba, včetně subjektů umožňujících zasílání zpravodajů.

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit