Tepelné čerpadlo a kotel na pelety – hybridní systém, který splňuje očekávání moderního investora

Kotel na pelety i tepelné čerpadlo mohou úspěšně fungovat samostatně a být jediným zdrojem vytápění a ohřevu užitkové vody v budově. Proč tedy používat hybridní systémy skládající se z více zařízení? Zjednodušeně řečeno, jsou různé teplotní podmínky, za kterých je efektivnější jeden ze zdrojů podle svých funkčních vlastností. Nebo fungují oba zdroje současně ve stejnou dobu. Hlavním referenčním bodem jsou zde samozřejmě povětrnostní podmínky.

Hybridní systémy se doporučují zejména pro dovybavení budov, i když nic nebrání použití tohoto modelu na nově postavené domy. Radiátory ve starších budovách nemusí být přizpůsobeny k vytápění pouze pomocí tepelného čerpadla. Hybridní topný systémem SAS bude lépe fungovat při plošném vytápění. Dalším mírně prozaickým aspektem je skutečnost, že v modernizované budově nějaký zdroj tepla již existuje. Proč tedy nespojit tento zdroj s tepelným čerpadlem, které zajistí vaše pohodlí a finanční úspory? Zabezpečením v případě poruchy je také přídavné topné zařízení, další topný zdroj tepelného čerpadla.

Co můžeme získat výběrem hybridního systému SAS?

Pokud zvolíme tepelné čerpadlo pracující v hybridním systému s kotlem, pak se můžeme rozhodnout pro zařízení s nižším topným výkonem, tj. automaticky levnější. Díky tomu je pro nás investice atraktivnější. Topný systém se dvěma nebo více zdroji tepla, které používají různé druhy paliva obvykle mají jiný topný výkon, např. tepelné čerpadlo poskytuje 80% energie a k němu vybíráme kotel tak, aby se vytvořilo chybějících 20%. BIOCOMPACT je jedním z kotlů na pelety vybaveným samočistícím hořákem MULTIFLAME, který dokonale spolupracuje v hybridním systému s tepelným čerpadlem.

Mnoho investorů si však klade otázku. Jak se hybridní systémy v praxi promítají do nákladů vytápění budovy? Je výhodné kombinovat provoz tepelného čerpadla s kotlem na pelety? Níže předkládáme srovnání nákladů na vytápění domu tepelným čerpadlem Vesta a kotlem na pelety SAS v roce 2021. 

Pro výpočty jsme předpokládali roční energetickou náročnost budovy vypočítanou na základě auditu ztráty energie. To umožní přesnější výpočty než ty, které zohledňují pouze vytápěnou plochu budovy.

Provedli jsme výpočet pro dvě varianty s přihlédnutím k různým potřebám budovy, při -10 ° C a pro další bivalentní bod (tj. teplotu, při které začíná pracovat naše druhé topné zařízení). V tomto případě kotel na pelety s průměrnou účinností 90%. To znamená, že pro výpočty lze použít jakýkoli kotel na pelety s důrazem na tepelnou účinnost. Získáme nejlepší ekonomické výsledky pomocí kotle na pelety v topné sezóně jako podpůrného zařízení a tepelného čerpadla v ostatní dny v roce.

Jak je patrné z níže uvedených výpočtů. V první variantě jsou celkové náklady na vytápění domu kotlem na pelety 35 119 Kč a v hybridním systému budou náklady na vytápění podlahového systému pouze 24 861 Kč, z čehož bude samotný kotel na pelety spotřebovávat  1 052 Kč.  

U možnosti II jsou úspory ještě větší. Při vytápění pomocí kotle na pelety bude platit investor 31 001 Kč, v hybridním systému bude tato částka činit 20 103 Kč, z toho náklady na provoz peletového kotle budou pouze 180 Kč ročně.

VARIANTA I

Předpoklady:

1) Spotřeba budovy při -10 ° C: 14,5 kW

2) Roční energetická spotřeba budovy: 30 277 kWh (průměrné klima podle nařízení komise (EU) 813/2013)

3) SCOP tepelného čerpadla pro W35: 4.2

4) SCOP tepelného čerpadla pro W55: 3.5

5) Bivalentní bod: -4 ° C

6) Účinnost kotle na pelety: 90%

7) 1 kg pelet: 5 kWh

8) Náklady na 1 kWh elektřiny: kolem 3,77 Kč

9) Náklady na 1 tunu pelet: 5200 Kč

Roční náklady na vytápění budovy:

1) Podlahový systém: 27 500 Kč (náklady na provoz elektrického ohřívače: 3500 Kč; provoz 260 hodin s průměrem

výkon 3,5 kW)

2) Smíšený systém (podlaha / radiátor): 32 500 Kč (náklady na provoz elektrického ohřívače: 3500 Kč; práce pro

259 hodin s průměrným výkonem 3,5 kW)

3) Kotel na pelety: 35 119 Kč

4) Hybridní systém (tepelné čerpadlo a kotel na pelety), podlahový systém: 24 861 Kč (náklady na provoz kotle)

peleta jako druhý zdroj tepla: 1O52 Kč)

 

VARIANT II

Předpoklady:

1) Spotřeba budovy při -10 ° C: 11,6 kW

2) Roční spotřeba energie v budově: 24 054 kWh (mírné klima podle nařízení

komise (EU) 813/2013)

3) SCOP tepelného čerpadla pro W35: 4.4

4) SCOP tepelného čerpadla pro W55: 3.6

5) Bivalentní bod: -7 ° C

6) Účinnost kotle na pelety: 90%

7) 1 kg pelet: 5 kWh

8) Náklady na 1 kWh elektřiny: 3,77 Kč

9) Náklady na 1 tunu pelet: 5 200 Kč

Roční náklady na vytápění budovy:

1) Podlahový systém: 20 573 Kč (náklady na provoz elektrického ohřívače: 650 Kč; průměrná práce po dobu 49 hodin pro výkon 3,5 kW)

2) Smíšený systém (podlaha / radiátor): 24 650 Kč (náklady na provoz elektrického ohřívače: 650 Kč ; práce za 49 hodin při průměrném výkonu 3,5 kW)

3) Kotel na pelety: 31 001 Kč

4) Hybridní systém (tepelné čerpadlo a kotel na pelety), podlahový systém: 20 103 Kč (náklady na provoz kotle)

 peleta jako palivo pro  druhý zdroj tepla:  180 Kč)

tepelne cerpadlo vesta

Tepelné čerpadlo VESTA vzduch- voda typu monoblok je novinkou od SAS. Konstrukce monoblokového čerpadla spolu s používání přírodního chladiva R290 nepodléhajícího zákonu o ochraně ovzduší (tzv. F-plyny) přímo ovlivňuje snadnou instalaci zařízení. Propan je faktor budoucnosti. Používá se mimo jiné v lednicích a postupem času bude pravděpodobně jediným chladivem, povoleným pro tepelná čerpadla.

Je bezpečný a má nízký GWP pouze 3. Vesta se vyznačuje vysokým COP 4,2 pro A2W35 s topným výkonem 12 kW a konstrukcí výparníku je přísně přizpůsoben českým, polským a slovenským klimatickým podmínkám. Tepelné čerpadlo je vybaveno tichým ventilátorem s tzv. efektem peří sovy, pro zefektivnění práce a tichostí provozu. Modulovaný provoz ventilátoru poskytuje možnost regulace výkonu v letním období (příprava TUV). Snadný provoz čerpadla bude zajišťován intuitivním ovládacím panelem, který funguje také jako pokojový regulátor a je součástí dodávky – žádné skryté poplatky. Tepelné čerpadlo se prodává v systému CTI (Complete To Install). To znamená, že značka SAS dává uživatelům zařízení, které je zcela kompletní a je vybaveno komponenty připravenými k montáži. To také přináší úspory pro investora zakoupením jedné sady nakonfigurované pro provoz.

 

Spolufinancování tepelného čerpadla a další úsporu za instalaci tepelného čerpadla v modernizovaných budovách, můžete mimo jiné získat příplatek od vlády v Programu KOTLÍKOVÁ DOTACE. Tepelné čerpadlo Vesta díky třídě energetické účinnosti A ++ podléhá návratnosti 80% způsobených výdajů, což je minimálně 120 000 Kč (až 127  500 Kč). Stejnou částku můžete získat i na peletový kotel v hybridním systému SAS (pozor, dotace je jenom na jediný topný zdroj, kotel nebo tepelné čerpadlo nebo na hybridní systém vytápění SAS – maximálně 127 500 Kč. Pro získaní dotace musíte vlastnit neekologický kotel, který nesplňuje alespoň 3 emisní třídu). Pomoc a poradenství s dotacemi Vám zajistíme v rámci instalace. Máme pro Vás tým instalatérů proškolených od výrobce. Také Vám bezplatně zajistíme poradenství s výběrem správného výkonu čerpadla, kotle nebo hybridního systému.

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit