Kotle na uhlí

Vyznačují se vysokou energetickou účinností a čistotou spalování paliva.

 • Různé typy hořáků a podavačů dle výrobců. Kotle, které jsou ovládané automaticky pomocí řídicí jednotky.

 • Čidla umístěná na příslušných místech snímají teplotu a předávají informace regulátoru, který je zpracovává.

 • Šetří palivo pomocí funkce udržovacího režimu, kdy kotel spaluje jen nezbytné množství paliva pro udržení žhavosti uhlí a předaní tepla další dávce paliva (takzvaný režim "spánku").

 • jednotka může obsahovat algoritmus PID

 • dodání vzduchu do ohniště pomocí ventilátoru řízeného regulátorem

 • možnost dokoupení dalších modulů, které rozšíří okruh ovládaní

 • Spalování hlavně černého uhlí, tzv. Eko-hrášek. Bez problému spaluje hnědé uhlí typu Ořech II.

 • 5 emisní třída + Ecodesign

 • Kapacita palivové nádrže vydrží 3-8 dnů v závislosti na potřebě tepla, venkovní teplotě, velikosti objektu, atd.

 • Hořák s retortou stálou nebo otočnou, nebo hořák TECHNIX žlábkový.

 • šnekový podavač

 • Automatizace umožňuje měnit výkon v modulaci pro vytápění objektu v zimě a ohřev teplé vody v létě.

 • vyžaduje pravidelné odstraňování popela a nakládání paliva do nádrže

Kotle na uhlí s rotační retortou:

SAS SOLID

SAS EFEKT

DUOKO U

Kotle s pevnou retortou: 

SAS SPARK

SAS COMPAKT

Kotle se žlábkovým hořákem TECHNIX:

TOPEKO-T

Kotle na ruční přikládání: 

VARMO

TOPEKO U

FENIX

Kotle na uhlí

Aktivní filtry

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit