Dotace z projektu NOVÁ ZELENÁ USPORÁM je poskytována na výměnu níže uvedených původních hlavních zdrojů tepla pro vytápění v rámci snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:

 • kotlů na pevná paliva, nedosahujících parametrů pro 3. třídu dle ČSN EN 303-5:2013 
 • lokálních topidel, s výjimkou elektrických, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

NA CO JSOU POSKYTOVÁNÉ DOTACE?

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění. 

Dotace se neposkytuje domácnostem, kde byl instalován nový zdroj vytápění od 1. 1. 2021s celkovým ročním příjmem jedné osoby za rok 170 900 Kč. Domácnostem, kde žijí jen důchodci nebo invalidní důchodci 3 stupně. Tyto osoby mohou žádat o KOTLÍKOVÉ DOTACE NA KOTLE A TEPELNÁ ČERPADLA z naší nabídky a to 95% celkových nákladu 130 000 Kč.

ČÍM MOHU NAHRADIT STARÝ TOPNÝ ZDROJ A KOLIK PENĚZ ZÍSKÁM ZPĚT rodinný dům/ b.j ?

 1. Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva - 50 000 Kč/ 40 000 Kč
 2. Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva- 100 000 Kč/ 80 000 Kč
 3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem- 50 000 Kč/ 40 000 Kč
 4. Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva- 45 000 Kč/ 40 000 Kč
 5. Tepelné čerpadlo vzduch–voda  s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody- 100 000 Kč/ 80 000 Kč
 6. Tepelné čerpadlo vzduch–voda  s teplovodním systémem vytápění bez přípravy TUV- 80 000 Kč/ 60 000 Kč
 7. Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla- 30 000 Kč
 8. Napojení na soustavu zásobování teplem-40 000 Kč

PRVNÍ KROKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 1. Registrace do informačního systému programu přes webové rozhraní;
 2. Vyplnění elektronického formuláře žádosti (evidence žádosti);
 3. Doručení žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě na krajské pracoviště Fondu 
 4. 12 měsíců na realizaci po přijetí žádosti

CO DALŠÍHO BUDU POTŘEBOVAT?

 1. revizní zprávu na stávající neekologický zdroj vytápění
 2. revizi komínu
 3. Odborný posudek – projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy v požadovaném rozsahu. Technická zpráva s údaji o stávajících zdrojích tepla a popisem návrhu a dimenzování nových zdrojů tepla, pro bytový dům.  Obsahující informaci o celkové tepelné ztrátě objektu (určené např. dle ČSN EN 12831). Na zpracování této žádosti se poskytuje zvlášť podpora v maximální výší 25 000 Kč.

Výkresová část obsahující minimálně tyto body:

- zjednodušený půdorys se znázorněním umístění příslušného zdroje a napojení na stávající otopnou soustavu, popisovou legendou nebo popisem u jednotlivých prvků

- schéma zapojení zdroje do systému vytápění a ohřevu TV i se zakreslením regulačních a pojistných prvků, napojení na stávající rozvody studené, teplé a cirkulační vody, popisovou legendou nebo popisem u jednotlivých prvků, uvedením teplotního spádu otopné soustavy.

Krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné a zároveň v elektronické

DOKUMENTY O UKONČENÍ REALIZACE, UVEDENÍ DO PROVOZU, CERTIFIKÁTY A FAKTURY VÁM DODAME MY. VŠECHNY NAŠE KOTLE NA PELETY A DŘEVO, TEPELNÉ ČERPADLO MAJÍ SVT KODY. 

kotel nebo krb?

KOLIK VLASTNĚ ZAPLATÍM?

Připravte se zaplatit celkovou částku za realizaci výměny tepelného zdroje. Dotace se vyplácí do 9 týdnů po předložení ukončení realizace a všech proplacených faktur. Stát Vám vrátí 50% s celkových nákladu a to maximálně:

NÁKUP TEPELNÉHO ČERPADLA VESTA- návratnost 100 000 Kč

PELETOVÉ KOTLE Z NAŠÍ NABÍDKY VČETNĚ INSTALACE- návratnost 100 000 Kč

PELETOVÉ KRBY -  návratnost 30 000 Kč

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY- návratnost 50 000 Kč

CHCI PODAT ŽÁDOST:

Před podáním žádosti doporučujeme přečíst prezentaci připravenou MŽP zde

Příjem žádosti odstartuje na podzim 2021- odkaz na podání žádostí zde