Teplovodní krby

Krb muže sloužit jako hlavní zdroj vytápění zapojený na teplovodní systém vytápění nebo může sloužit jako přídavný topný zdroj v kombinaci s tepelným čerpadlem, kotlem nebo solárními panely.  

Pro tyto účely máme v nabídce:

  • krby na dřevo s ručním přikládáním
  • krby na pelety se samočinnou dodávkou paliva.

U peletových krbů můžete čerpat dotaci v projektu NOVÁ ZELENÁ USPORÁM 45 000 Kč. Jedná se o krby nainstalované v roce 2021. 

Na všechny peletové krby z naší nabídky můžete čerpat dotaci :

TEPLOVZDUŠNÉ - 30 000 Kč (Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné);

TEPLOVODNÍ - 45 000 Kč (Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny: - kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 za kamna na biomasu, Žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny).

Podporována jsou pouze lokální topidla s uzavřenou spalovací komorou určená výhradně ke spalování biomasy se samočinnou dodávkou paliva.

Podpora se neposkytuje na pořízení zdrojů určených na spalování pevných fosilních paliv a nedřevní biomasy, a to i v případě zdrojů umožňujících spalování více druhů paliv.

b) Navrhovaný zdroj (zdroje) musí umožňovat přímé nebo nepřímé vytápění všech obytných místností v rodinném domě.

c) Instalace lokálního zdroje bez teplovodního výměníku je podporována pouze v případech, kdy dům ve stávajícím ani navrhovaném stavu nemá teplovodní otopnou soustavu.

TEPLOVODNÍ KRBY

KRBY SE BUDOU POSTUPNĚ DOPLŇOVAT

Teplovodní krby

Aktivní filtry

Aktuality
OTEVÍRACÍ DOBA
30. 10. 2023

Pondělí: 9-12 hod; 14- 17 hod;. Úterý: 8- 16 hod;. Středa 9-12 hod; 14- 17 hod;. čtvrtek: 8- 16 hod; Pátek: 8- 16 hod;.


Více aktualit