internetový modul UMI - 2NW

  6 926,10 Kč
  S DPH 7-30 dnů

  Univerzální internetový modul UMI - 2NW je zařízení, které umožňuje dálkové ovládání provozu kotle přes internet nebo místní síť. Modul umožňuje ovládat a monitorovat provoz kotelny z libovolného webového prohlížeče. Pomocí modulu UMI - 2NWuživatel má přístup do své kotelny odkudkoli na světě. Na obrazovce domácího počítače může uživatel ovládat stav všech parametrů instalačních zařízení kotle a v případě potřeby je měnit. V případě jakéhokoli poškození, např. Snímače teploty kotle, může uživatel okamžitě obdržet e-mail a po připojení modulu GSM SMS informující o situaci. Modul má schopnost zavést vlastní nastavení oznámení. Kromě sledování teploty každého snímače je k dispozici také provozní historie všech parametrů regulátoru kotle.

  Počet
  objednat

    Bezpečný obchod

  Obchod s kamennou prodejnou

    Doprava zdarma

  Možnost dodaní zboží až k Vám: zdarma nebo za poplatek

    Objednávky přímo k výrobcům

  Komunikujete bezprostředně se zástupcem výrobce v České Republice

  VLASTNOSTÍ:

  • Dálkové ovládání provozu kotle přes internet
  • Ovládání a monitorování provozu kotelny z libovolného webového prohlížeče
  • Ovládání stavu parametrů instalačních zařízení kotle na obrazovce domácího počítače
  • Náhled teploty snímače
  • Možnost úpravy parametrů regulátoru kotle
  • Zobrazení historie parametrů řadiče
  • Zobrazení historie událostí (alarmy a změny parametrů)
  • Možnost připojení GSM modemu a upozornění na alarmy pomocí SMS
  • E-mailová upozornění na alarmy
  • Možnost zavést vlastní nastavení oznámení

  TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

  Napájení230 voltů
  Maximální odběr proudu:10 W.
  Přenos do řídicí jednotky:RS485, Modbus
  Internetové připojení:Ethernet, Wi-Fi

  1. Připojení a konfigurace.Modul UMI - 2NW slouží k dálkovému ovládání regulátoru přes internet. Ke spuštění je třeba připojit:


  1. Kabel pro komunikaci s regulátorem (D +, D-, zem).
  2. V závislosti na vybraném médiu připojení k Internetu:

  (a) síťový kabel počítače Ethernet
  (b) bezdrátový počítačový síťový modul Wi-Fi
  (c) mobilní telefonní modem GSM / 3G

  3. síťový napájecí kabel 230 V (L, N).

  Po provedení všech ostatních zapojení zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky 230 V a přístroj tímto způsobem zapněte. Po několika sekundách by měl signalizovat svůj provoz pomocí LED na krytu. Jejich význam je následující:

  tabelka.jpg

  2. Komunikace s regulátorem.
  Zařízení je dodáváno s výchozí konfigurací, která umožňuje spojení s regulátorem s následujícími nastaveními dostupnými v servisním menu topného zařízení (regulátoru):

  - datové spojení: Modbus RTU
  - číslo zařízení Modbus:
   1 nebo 113
  - rychlost linky Modbus:
   38400 nebo 115200
  - formát rámce Modbus:
   8N2
  - úroveň přístupu Modbus:
   serwis

  3. Připojení k internetu.
  Pokud má UMI-2NW modul bezdrátové komunikace (Wi-Fi) a bezdrátový směrovač má funkci WPS, stačí jej aktivovat (tlačítkem na krytu nebo ve webovém rozhraní routeru) a do 2 minut stisknout tlačítko na krytu UMI-2NW. Po několika sekundách by se zařízení měla automaticky připojit, což se projeví lampou označenou symbolem „@“ na UMI-2NW.

  Můžeme také nakonfigurovat připojení k internetu pomocí jakéhokoli zařízení vybaveného Wi-Fi a webovým prohlížečem (např. Chytrý telefon, notebook, tablet). Po zapnutí poskytuje UMI-2NW síť s názvem „koch2“, ke které se musíte připojit a spustit webový prohlížeč (Chrome, Firefox), poté do adresního řádku zadejte: http://umi2.wf nebo http://172.24.241.225 . Měla by se zobrazit stránka konfigurace zařízení, kde byste měli zadat následující údaje:

  • typ ovladače a sériové číslo UMI-2NW - z nálepek na pouzdrech
  • e-mailová adresa, na kterou bude zasláno přístupové heslo
  • název a heslo vaší sítě Wi-Fi používané k připojení k internetu

  Vezměte prosím na vědomí, že po potvrzení nastavení sítě Wi-Fi se UMI - 2NW pokusí o připojení k této síti a deaktivuje konfigurační síť „ mi2 “. Lze jej obnovit obnovením továrního nastavení zařízení podržením resetovacího tlačítka na krytu po dobu 8 sekund.

  Zařízení lze připojit k internetu pomocí kabelové sítě ( Ethernet ). Pokud v něm funguje systém automatického přidělování IP adres (DHCP), po připojení kabelu jej zařízení automaticky rozpozná a po několika nebo několika desítkách sekund signalizuje připojení k internetu pomocí LED označené „@“. Pokud DHCP nefunguje, musíte pro konfiguraci nejprve připojit zařízení k počítači pomocí ethernetového kabelu. Poté musíte změnit IP adresu počítače, ke kterému je zařízení připojeno, následujícím způsobem (na příkladu Windows 7): Start - Ovládací panely - Síťová připojení - Centrum sítí a sdílení - Zobrazit síťová připojeníKlikněte pravým tlačítkem na kabelové síťové připojení a vyberte: Vlastnosti - Síť - TCP / lPv4 - Vlastnosti . Pokud je vybrána možnost Použít následující adresu IP , zapište si čísla z polí: Adresa IP , Maska podsítě a Výchozí brána potřebná k obnovení po dokončení konfigurace zařízení. Nastavení by mělo být změněno na následující:

  IP adresa - 172.23.241.226
  Maska podsítě
   - 255.255.255.252
  Výchozí brána - (prázdná)

  Po schválení změn spusťte webový prohlížeč (Firefox, Chrome) a do adresního řádku zadejte: http://172.23.241.225

  Na webu takto spuštěného zařízení zadejte údaje o připojení k internetu (Wi-Fi, GSM / 3G , kabelové bez DHCP ) a také sériové číslo a typ regulátoru, pokud tak poskytovatel neučinil. Po dokončení konfigurace zavřete okno prohlížeče a obnovte nastavení adresy IP počítače do předchozího stavu.

  4. Přístup k systému dálkového ovládání.

  Když se zařízení připojí k regulátoru a internetu (červené světlo bude svítit, žluté a zelené světlo bude blikat a zůstane svítit), bude na uvedenou e-mailovou adresu odeslána zpráva s uživatelským jménem a heslem. Pokud ji po několika minutách nevidíte ve své doručené poště, zkontrolujte, zda byla automaticky přesměrována do vaší složky se spamem. Údaje uvedené ve zprávě by měly být použity k přihlášení na webovou stránku/ podporuje anglický, polský, francouzský, německý jazyk/

   http://www.umi1.eu .