Před uskutečněním nákupu na stránkách www.topeko24.cz doporučujeme, aby se kupující důkladně seznámil s následujícími informacemi. Dokončením objednávky kupující potvrzuje seznámení a odsouhlasení obchodních podmínek.

Prodejce je Natalia Holubová obchodní jméno TopEko24 se sídlem Palackého 39, Železnice 50713, Česká Republika, zapsaná do rejestriku podnikatelů pod číslem KRS 0000704634, s číslem IČO 04470346, DIČ CZ8151229944, Zapsaná v MuJc/2015/26062/ZU/7  Sp.zn. 

dále jen Výrobce ( jedná na základě právního vztahu z výrobcem  topného zdroje a zastupuje výrobce v České Republice, jedná jeho jménem a na základě platných zákonu v České Republice)

Obchodní podmínky a informace: 

Před objednávkou neváhejte se nás zeptat na dotazy, které Vás zajímají.

 • Objednávka je závazná, a při její zrušení účtujeme 30% z částky ( Kotel, krb a td. se vyrábí na míru dle Váši objednávky, doprava do skladu v Česku a manipulace přináší další náklady).

 • Účtujeme  zálohu při objednávce  30% není li dojednáno jinak .

 • Po naskladnění na skladě v Česku, Vás budeme telefonický kontaktovat a domluvíme s Vámi den a čas dodání.

 • Platba při předaní hotově, kód EET Vám následně pošleme e-mailem nebo sms, není li dohodnutá jiná forma.

 • Zboží Vám doručíme na adresu dodaní na vratné euro paletě, připravte paletu k vracení nebo platbu za paletu 350 Kč,-

 • Řidič není povinen, zboží stěhovat do kotelny, je to zcela na dohodě mezi zákazníkem a řidičem. Při teto manipulaci se účtuje manipulační poplatek od 3000 Kč, záleží na terénu a predispozici  například kotelny. Proto prosím zajistěte další osoby na této úkony.

 • Při dodaní tepelné techniky  můžete objednat montáž topného zdroje u řídíce. Toto zboží dováži proškolený instalatér, a na místě může udělat nezávislou odhadovanou kalkulaci.

 • Při předaní zkontrolujte kompletnost dodaní a podepište předávací protokol.

 • Při instalaci pracujeme výhradně se svým materiálem, který máme od spolehlivých dodavatelů.

 • Potřebujete poradit z dotací, rádi Vám pomůžeme s zpracováním a zapsáním do KOTLIKOVÉ DOTACE, máme výrobky zapsané v seznamu dotovaných výrobků. POZOR JEDNÁ SE O KOTLE NA DŘEVNÍ PELETY, DŘEVO NEBO ŠTĚPKU A TEPELNÉ ČERPADLA.

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a  v ostatních případech se řídí platným Obchodním zákoníkem.

Záruční podmínky:

záruční podmínky, vždy jsou shodné se záručními podmínkami výrobce daného výrobků.

ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ NA JINÉM ÚZEMÍ EU OD JINÉHO OBCHODNÍHO PARTNERA VÝROBCE NEPODLEHÁ ZÁRUCE V ČESKÉ REPUBLICE A JE TO UVEDENO V ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH. NAŠÉ FIRMA NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SHODNOST S NAŠÍM VÝROBKEM ANI ZÁRUKU NAD TIMTO ZBOŽÍM!!! NA TOTO ZBOŽÍ NELZE UPLATNIT NAŠÉ DOTAČNÍ KÓDY.

Montáž musí provádět oprávněný instalatér.

 • Výrobce poskytuje na hořák záruku po dobu 2 let od prvního uvedení do provozu, nejpozději však do 1 měsíce od data nákupu.

Výrobce může podmíněně prodloužit záruční dobu na 3- 5 let roky za následujících podmínek:,

 • krb a kotel namontovaný oprávněným instalatérem se směšovacím ventilem nebo kotlovým čerpadlem chránícím před teplotou vratné vody pod 50C výrobce poskytuje : 5 let záruku na těsnost tělesa kotle, dle typů kotle a výrobce.
 • byl nainstalován a první spuštění bylo provedeno autorizovaným instalátore
 • provádění následných pravidelných kontrol autorizovaným instalačním technikem po 36 měsících provozu.

Na zásobník vody namontovaný oprávněným instalatérem 

 • 2-5  let záruku na těsnost tělesa zásobníku, dle typů zásobníku a výrobce.

Na tepelné čerpadlo namontované oprávněným instalatérem 

 • 5  let záruka 

VEŠKERÉ VAŽNĚJŠÍ OPRAVY PROVÁDÍ  AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

Podmínky záruky:

□ vlastnictví správně vyplněné záruky,

□ doklad o koupi 

□ montáž a první uvedení do provozu autorizovaným instalačním technikem,

 Autorizovaný instalační technik provádí záruční kontroly placené uživatelem.

□ Povinné předložení kopie prvního protokolu o uvedení do provozu instalačním technikem 

□ Povinné vrácení souhlasu se zpracováním údajů GDPR poštou nebo elektronický.

□ Povinné  předložení kopie DOKLADU O KONTROLE KOTLE( REVIZE)  dle zákona 201/2012 SB paragraf 17 odst. 1, písm. h). poštou nebo elektronický.

Záruka se nevztahuje na:

□ poškození způsobené nesprávným skladováním nebo přepravou zařízení.

□ poškození způsobené vadnou montáží a prvním spuštěním

□ škody způsobené nesprávným provozem zařízení a použitím nevhodných paliv,

□ závady způsobené nesprávně konstruovaným topným, komínovým a ventilačním systémem,

□ poškození způsobené faktory mimo kontrolu výrobce (včetně: povodeň, požár, elektrické rázy atd.)

□ spotřební díly podléhající opotřebení.

záruka se nevztahuje na součástí podléhající opotřebení během používáni kotle a to na šnek, deflektor, těsnění, rukojetí, keramické vložky, těsnění, ložiska, závěsy, zavity a lakové nátěry.

Pro uplatnění záruky připravte potvrzený záruční list, kopii revizní zprávy nebo doklad o koupi anody u zásobníku a fakturu o koupi.

Záruka propadá v důsledku:

□ výměny rozbitých dílu identifikující zařízení,

□ opravy neoprávněnými osobami,

□ změny součástí zařízení - provádění vlastních úprav,

□ ztráta nebo zničení záruky.

□ záruka na zahraničních trzích platí pouze v případě, že je zakoupena od autorizovaného distributora působícího v dané zemi, jinak je záruka neplatná.

Reklamační řád:

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do 6 měsíců od poskytnutí služby.

Reklamací Vám vyřídíme do 30 dnů od přijetí REKLAMACE e- mailem na kotlejicin@seznam.cz nebo po přijetí písemné stížností na adrese: Topeko24, Palackého 39, Železnice 507 13

Při uplatnění Reklamace na Topný zdroj zapojený do systému náš pracovník dojede k posouzení reklamace. Musí byt umožněný volný přístup k reklamovanému zboží. Technik má právo posoudit způsob vyřízení reklamace výměnou nebo opravou. V případě ze reklamace nebude uznána jako záruční oprava uživatel je vědomý že proplatí večkere náklady spojení s přepravou a hodinovou sazbu technika která činí 300 Kč bez DPH/ hod. 

Reklamace na součástky se uplatňuje u výrobců součástek- proto tuto součástku zašlete spolu s reklamačními dokumenty( záruční list, faktura o koupí kotle, potvrzení instalace) a popísem poruchy na adresu: Palackého 39, Železnice 50713 a my Vás budeme informovat o průběhu reklamace a způsobu její vyřízení nejpozději do 30 dnů.